Thông tin tuyển dụng

[TP.HCM] Tuyển gấp Chuyên viên Pháp chế Dự án

 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Đơn vị/ Bộ phận: TP.HCM
 • Ngày hết hạn: 31/03/2021

[Hà Nội] Tuyển Thư ký Phó Tổng giám đốc

 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Đơn vị/ Bộ phận: Hà Nội
 • Ngày hết hạn: 10/03/2021

[TP HCM] Tuyển gấp chuyên viên tài chính

 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Đơn vị/ Bộ phận: TP HCM
 • Ngày hết hạn: 15/02/2021

[TP HCM] Tuyển gấp nhân viên thiết kế (designer)

 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Đơn vị/ Bộ phận: TP HCM
 • Ngày hết hạn: 31/01/2021

[TP HCM] Tuyển gấp chuyên viên giải phóng mặt bằng

 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Đơn vị/ Bộ phận: TP HCM
 • Ngày hết hạn: 31/12/2020

[TP HCM] Tuyển gấp chuyên viên pháp lý dự án

 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Đơn vị/ Bộ phận: TP HCM
 • Ngày hết hạn: 31/12/2020

[TP HCM] Tuyển gấp kế toán tổng hợp

 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Đơn vị/ Bộ phận: TP HCM
 • Ngày hết hạn: 31/12/2020

[TP HCM] Tuyển gấp chuyên viên pháp chế dự án

 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Đơn vị/ Bộ phận: TP HCM
 • Ngày hết hạn: 31/12/2020

[TP HCM] Tuyển gấp kế toán xây dựng cơ bản

 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Đơn vị/ Bộ phận: TP HCM
 • Ngày hết hạn: 01/02/2021

[HÀ NỘI] Tuyển gấp Kỹ sư Xây dựng

 • Mức lương: Thỏa thuận
 • Đơn vị/ Bộ phận: Bắc Giang
 • Ngày hết hạn: 18/03/2020

Đối tác chiến lược