Công bố thông tin

CBTT: Báo cáo quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn năm 2017 ...

CBTT: Công bố thông tin giao dịch với các bên có liên quan của SAIGONTEL ...

CBTT: Quyết định góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Thẻ thông minh IMEX của SAIGONTEL ...

CBTT kèm Quyết định miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng Chi nhánh của SAIGONTEL ...

CBTT: Giải trình báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm ...

CBTT: Báo cáo quản trị 6 tháng 2017 ...

CBTT: Ký hợp đồng kiểm toán về việc soát xét báo cáo tài chính ...

CBTT: SAIGONTEL đã ký hợp đồng kiểm toán ...

CBTT: SaigonTel thay đổi Giấy CNĐKKD lần thứ 14 ...

Ngày 30/6, SAIGONTEL tổ chức ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2015 ...

CBTT: SaigonTel bổ nhiệm quyền Kế toán trưởng ...

Công văn giải trình số liệu BCTC Quý I/2015 của công ty mẹ & hợp nhất ...

CBTT: Công văn giải trình chênh lệch số liệu trước và sau kiểm toán báo cáo tài chính 2016 ...

CBTT: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2016 ...

CBTT: SAIGONTEL bổ sung ngành nghề kinh doanh ...

CBTT: Biên bản họp và Nghị quyết ĐHCĐ năm tài chính 2015 ...

SaigonTel nhận Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động VPĐD tại Hà Nội ...

CBTT: V/v Gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2015 ...

SAIGONTEL nhận Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động VPĐD tại TP.HCM ...

SAIGONTEL mở văn phòng đại diện tại TP.HCM và Hà Nội ...

CBTT: V/v Gia hạn thời gian họp ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2015 ...

CBTT: Giải trình và thuyết minh bổ sung Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4/2015 ...

CBTT: SaigonTel bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc khối Công nghệ ...

CBTT về việc thay đổi trang thông tin điện tử SAIGONTEL ...