Thứ bảy, 04 Tháng 6 2016

Báo cáo thường niên năm 2013

Viết bởi 

CTCP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn công bố báo cáo thường niên năm 2013 như sau:

Đối tác chiến lược