×

Lưu ý

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery Pro plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: media/k2/galleries/34

Báo cáo tài chính

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sai Gòn (SAIGONTEL) công bố Báo cáo tài chính riêng năm 2017

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (SAIGONTEL) công bố Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017

CBTT: Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1/2017

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn công bố Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016

 

Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn công bố Báo cáo Tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016

 

Ngày 30/8/2016, Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn đã công bố Công văn giải trình lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2016 giảm so với 6 tháng đầu năm 2015 và chênh lệch số liệu kết quả kinh doanh trước và sau soát xét 6 tháng đầu năm 2016

 

CBTT: Báo cáo Tài chính kỳ kế toán từ 01/01/2016 đến 30/06/2016